Blåbyhallen ble åpnet i mars 2007.

FAKTA OM STORHALLEN

MÅL
– Gulvflaten I hallen er 78 x 112 m.
– Gulvflaten er totalt 8805 m².
– Innvendig maksimal høyde er 20m.
– Løpebaner med fast dekke.
– Innendørs kunstgressbane med internasjonale mål 64 x 100 m.

BRUKERKAPASITET
– Varme og ventilasjon er dimensjonert for 1500 personer og 15 grader C.
– Brannteknisk er hallen dimensjonert for 3000 personer.
– Tribuner tar 1000 personer

GENERELT
– Hallen har 4 garderobesett med lærer og dommergarderobe.
– Det legges ut plategulv som undergulv ved messer og utstillinger.
– Kapasitet stoler og bord er 1000 personer.

– For effektiv transport er det lagt inn kjøreport med direkte adgang til hallen.