Planlegger du arrangement, kan du sjekke her hva som skjer.

Sjekk planlagte arrangementer

REGISTRER DITT ARRANGEMENT
Dersom du ønsker å legge inn et arrangement, kan du sende mail til Kulturkontoret i Sortland kommune:

Rita H. Sundberg
Mona Dahl
Dersom du har spørsmål kan du ringe Sortland kommune tlf. 76 10 90 00.

Når du melder inn et arrangement må følgende tas med:
Dato, sted, klokkeslett, type arrangement, målgruppe, aktører og arrangør.
Dersom du har bilder er det fint å legge disse med og oppgi gjerne linker for mer informasjon.